Thermoregeling voor vloeistof

Thermoregelaars

S.I.S.E. biedt vandaag de dag één van de grootste gamma's op de markt voor water- en olietoepassingen, met standaardverwarmingsvermogens van 6 tot 200 kW, voor temperaturen van 95° tot 180 °C (water) en tot 350 °C (olie). S.I.S.E. bouwt ook skids volgens klantenspecificaties en is één van de wereldleiders op gebied van zeer hoge temperatuurtoepassingen en zeer hoge druktoepassingen van het type TPC (stroomdoorvoerbuizen).

Tempereerapparaten met water type 95 E6S3/9S3

Het tempereerapparaat met water 90 °C type 95 E 6/9 S3 is het meest compacte 6 tot 9 kW apparaat van het S.I.S.E.-gamma. Het is standaard uitgerust met een dompelpomp 60 l/min - 3,5 bar, die kan werken in onderdrukmodus (matrijsledigingsfunctie). De temperatuurregeling wordt verzekerd door een zelfaanpassende regelaar met microprocessor. Het apparaat is uitgerust met temperatuur- en niveaubewakingsfuncties en een veiligheidsthermostaat. De regelaar laat optioneel communicatie met uw machines toe volgens verschillende protocollen, zoals Modbus, Profibus, TTY, RS485, enz. Deze communicatie laat ook direct downloaden van de matrijsgegevens en alarmrapportering vanaf het besturingspaneel van de spuitgietmachine toe.

Tempereerapparaten met water type 95 E6-18IE3

De tempereerapparaten van het gamma 95 E 6-18IE3 werken met water tot een temperatuur van 90 °C. 5 modellen bieden verwarmingsvermogens van 6, 9, 12, 15, 18 kW en elk van hen kan naar keuze uitgerust worden met dompelpompen (model I) van 60 of 70 l/min. De regeling gebeurt door een zelfaanpassende regelaar met microprocessor (versie E) of door het speciaal door S.I.S.E. ontwikkelde besturingspaneel (versie P). Dit besturingspaneel biedt bovendien geavanceerde controle- en alarmfuncties voor de temperatuur en het debiet van het water dat in het apparaat circuleert. Een link naar het protocol Euromap 17 staat ook ter beschikking en zorgt voor de communicatie met diverse types spuitgietmachines. Bij de versie E zijn verschillende optionele communicatieprotocollen beschikbaar, zoals Modbus, Profibus, TTY, RS485, enz. (lijst van de machines compatibel met S.I.S.E. op aanvraag).

Tempereerapparaten met water type 95 18-36 E/P

De tempereerapparaten van het gamma 95 E 18/36 E/P werken met water tot een temperatuur van 95 °C. 4 modellen bieden verwarmingsvermogens van 18 tot 36 kW en elk van hen kan naar keuze uitgerust worden met 4 pomptypes van 70 tot 400 l/min. De regeling gebeurt door een zelfaanpassende regelaar met microprocessor (versie E) of door het speciaal door S.I.S.E. ontwikkelde besturings-paneel (versie P). Dit besturingspaneel biedt bovendien geavanceerde controle- en alarmfuncties voor de temperatuur en het debiet van het water dat in het apparaat circuleert. Een link naar het protocol Euromap 17 staat ook ter beschikking en zorgt voor de communicatie met diverse types spuitgietmachines. Bij de versie E zijn verschillende optionele communicatieprotocollen beschikbaar, zoals Modbus, Profibus, TTY, RS485, enz. (lijst van de machines compatibel met S.I.S.E. op aanvraag).

Tempereerapparaten met water onder druk type 140 E/P of 160 E/P

De tempereerapparaten van het gamma 140 E 6/12 E/P en 160 E 6/12 E/P werken met water onder druk tot een temperatuur van 140 °C en 160 °C. Ze kunnen werken in aanzuigmodus (anti-lek) tot 70 C.

De tempereerapparaten zijn standaard uitgerust met een pomp met magnetische koppeling en een boosterpomp om goede vulling van het apparaat te verzekeren in geval van zwakke druk van het net. 2 modellen bieden verwarmingsvermogens van 6 of 12 kW (of 9 kW op aanvraag). De regeling gebeurt door een zelfaanpassende regelaar met microprocessor (versie E) of door het speciaal door S.I.S.E. ontwikkelde besturingspaneel (versie P). Dit besturingspaneel biedt bovendien geavanceerde controle- en alarmfuncties voor de temperatuur van het water dat in het apparaat circuleert.

Een link naar het protocol Euromap 17 staat ook ter beschikking en zorgt voor de communicatie met diverse types spuitgietmachines. Bij de versie E zijn verschillende optionele communicatieprotocollen beschikbaar, zoals Modbus, Profibus, TTY, RS485, enz. (lijst van de machines compatibel met S.I.S.E. op aanvraag). De apparaten met water onder druk van S.I.S.E. beantwoorden aan de van kracht zijnde Veiligheidsnormen en -richtlijnen.

Tempereerapparaten met water onder druk type 140 E20-49-60 E/P of 180 E20-40P

De tempereerapparaten van het gamma 140 °C of 180 °C werken met water onder druk tot een temperatuur van 180 °C.

De tempereerapparaten zijn uitgerust met een pomp met mechanische afdichting of magnetische koppeling naargelang het gewenste debiet. Een boosterpomp wordt optioneel aangeboden om goede vulling van het apparaat te verzekeren in geval van zwakke druk van het net.

3 modellen bieden verwarmingsvermogens van 20, 40 of 60 kW. De regeling gebeurt door een zelfaanpassende regelaar met microprocessor (versie E) of door het speciaal door S.I.S.E. ontwikkelde besturingspaneel (versie P). Dit besturingspaneel biedt bovendien geavanceerde controle- en alarmfuncties voor de temperatuur en druk van het water dat in het apparaat circuleert.

Een link naar het protocol Euromap 17 staat ook ter beschikking en zorgt voor de communicatie met diverse types spuitgietmachines. Bij de versie E zijn verschillende optionele communicatieprotocollen beschikbaar, zoals Modbus, Profibus, TTY, RS485, enz. (lijst van de machines compatibel met S.I.S.E. op aanvraag). De apparaten met water onder druk van S.I.S.E. beantwoorden aan de van kracht zijnde Veiligheidsnormen en -richtlijnen.

Tempereerapparaten met olie type 180H9IE

De tempereerapparaten van het gamma 180H9 IE werken met olie tot een temperatuur van 180 °C. De tempereerapparaten zijn uitgerust met een speciaal ontwikkelde dompelpomp. Het tempereerapparaat biedt een verwarmingsvermogen van 9 kW. De regeling gebeurt door een zelfaanpassende regelaar met microprocessor (versie E). Bij de versie E zijn verschillende optionele communicatieprotocollen beschikbaar, zoals Modbus, Profibus, TTY, RS485, enz. (lijst van de machines compatibel met S.I.S.E. op aanvraag).

Tempereerapparaten met olie type 210H6/12 E/P of 210H9-18-24 E/P

Gestoeld op de gecombineerde ervaring van S.I.S.E. en PARMILLEUX (verworven in 2003), beantwoorden de tempereerapparaten van het gamma olie 210 °C, ontworpen, ontwikkeld en gemaakt door S.I.S.E., volledig aan de van kracht zijnde veiligheidsnormen en waarborgen ze een zeer hoge regelkwaliteit.

Alle componenten zijn speciaal geselecteerd voor hun prestaties, robuustheid en betrouwbaarheid in het kader van zeer hoge temperatuurtoepassingen. S.I.S.E. heeft bij het ontwerp speciaal aandacht besteed aan eenvoudige inbedrijfstelling (gemakkelijke ontluchting van het leidingwerk) en het garanderen van de toegankelijkheid en het onderhoud van alle hoofdcomponenten.

De horizontale ketels laten de vervanging van de verwarmingselementen toe zonder aftapping van het gebruikerscircuit. De lage lading per cm2 van deze elementen vermindert de problemen van degradatie (cracking) van de olie en maakt de investering rendabel door de aftapfrequentie te verminderen.

Deze tempereerapparaten zijn uitgerust met pompen voor een groot debietbereik, die een minimaal temperatuurverschil tussen de olieaanvoer en -retour verzekeren. Voor de modellen vanaf 250 °C zorgt een anti-thermosifonklep in het expansievat voor een lage temperatuur van de olie in contact met de lucht (geen oxidatie van de olie en geen rook).

De regeling gebeurt door een zelfaanpassende regelaar met microprocessor (versie E) of door het speciaal door S.I.S.E. ontwikkelde besturingspaneel (versie P). Dit besturingspaneel biedt bovendien geavanceerde controle- en alarmfuncties voor de temperatuur en druk van het water dat in het apparaat circuleert. Een link naar het protocol Euromap 17 staat ook ter beschikking en zorgt voor de communicatie met diverse types spuitgietmachines. Bij de versie E zijn verschillende optionele communicatieprotocollen beschikbaar, zoals Modbus, Profibus, TTY, RS485, enz. (lijst van de machines compatibel met S.I.S.E. op aanvraag).

Tempereerapparten met olie type ZH18-75

De tempereerapparaten van het gamma ZH18-75 werken met olie tot een temperatuur van 210 °C. De tempereerapparaten zijn uitgerust met een pomp met groot debiet, die zorgt voor een laag temperatuurverschil tussen de olieaanvoer en -retour in het tempereerapparaat. Een anti-thermosifonklep in het expansievat zorgt voor een lage temperatuur van de olie in contact met de lucht (geen oxidatie van de olie en geen rook).

5 modellen bieden verwarmingsvermogens van 18, 30, 45, 60 of 75 kW. De regeling gebeurt door een zelfaanpassende regelaar met microprocessor.

Deze tempereerapparaten zijn bestemd voor hoge temperatuurtoepassingen, die een verwarmingsvermogen tot 75 kW vereisen (grote matrijzen, vaten met dubbele mantel, verwarmingsplaten, relatief snelle temperatuurstijging, regeling van procesvloeistoffen voor de chemie, petrochemie, farmacie, enz.) evenals speciale bewaking van de temperatuurcondities.

Tempereerapparten met olie type XH10-75

De tempereerapparaten van het gamma XH10-75 werken met olie tot een temperatuur van 300 °C of 350 °C (optie).

De tempereerapparaten zijn uitgerust met een pomp met groot debiet, die zorgt voor een laag temperatuurverschil tussen de olieaanvoer en -retour in het tempereerapparaat. Een anti-thermosifonklep in het expansievat zorgt voor een lage temperatuur van de olie in contact met de lucht (geen oxidatie van de olie en geen rook).

7 modellen bieden verwarmingsvermogens van 10, 20, 30, 40, 60 of 75 kW. De regeling gebeurt door een zelfaanpassende regelaar met microprocessor.

Tempereerapparaten met olie type XH100-200

De tempereerapparaten van het gamma XH100-200 werken met olie tot een temperatuur van 300 °C of 350 °C (optie).

De tempereerapparaten zijn uitgerust met een pomp met groot debiet, die zorgt voor een laag temperatuurverschil tussen de olieaanvoer en -retour in het tempereerapparaat. Een anti-thermosifonklep in het expansievat zorgt voor een lage temperatuur van de olie in contact met de lucht (geen oxidatie van de olie en geen rook).

5 modellen bieden verwarmingsvermogens van 100, 126, 150, 180 of 200 kW. De regeling gebeurt door een zelfaanpassende regelaar met microprocessor.